โปรแกรมออนไลน์สำหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง


CONSOL คือ ระบบควบคุม จัดการ บริหารงบประมาณ และประสานงานร่วมกันทุกฝ่าย ซึ่งจะช่วย ลดขั้นตอน ลดเวลา ลดต้นทุน แต่เพิ่มกำไร เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของท่าน


ทำความรู้จัก CONSOL


รายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มผู้ใช้งานประสานงานร่วมกันทุกฝ่าย

CONSOL ช่วยให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทราบข้อมูลในฐานข้อมูลชุดเดียวกัน

ไม่ต้องดาวน์โหลดให้ยุ่งยาก

CONSOL ใช้งานผ่าน Web Browser รองรับการแสดงผลได้ทุกอุปกรณ์สื่อสาร

รู้รายรับ-รายจ่ายได้แบบ Real time

CONSOL เป็นโปรแกรมออนไลน์ ทราบข้อมูลทันทีหลังจากบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

ใช้ได้กับกิจการรับเหมาทุกประเภท

CONSOL ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับกิจการรับเหมาโดยเฉพาะและยังเหมาะกับธุรกิจรับเหมาทุกประเภท

เทียบงบได้อัตโนมัติ

CONSOL แสดงผลงบคงเหลือได้ตั้งแต่ขั้นตอนการขอซื้อPR และสรุปรายงานได้ทันที

ดูข้อมูลย้อนหลังได้ทุกเวลา

CONSOL ยังเปรียบเสมือนตู้เก็บเอกสารออนไลน์ ที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทุกทีทุกเวลา