ทำความรู้จักกับ CONSOL


CONSOL คืออะไร

CONSOL ผู้บริหาร HAPPY


CONSOL ช่วยกิจการรับเหมาได้อย่างไร

CONSOL กับกิจการรับเหมาก่อสร้าง

CONSOL สุดยอด 5 เมนู
ปัญหาต่างๆ ในงานก่อสร้าง

ปัญหาฝ่ายก่อสร้าง

ช่างควบคุมงาน

วิศวกรโครงการ


ปัญหาฝ่ายสำนักงาน

จัดซื้อ

บัญชี


ปัญหาฝ่ายบริหาร

ผู้บริหาร
CONSOL ช่วยแก้ปัญหาแต่ละฝ่ายได้อย่างไร

CONSOL ช่วยฝ่ายก่อสร้าง

ช่างควบคุมงาน

วิศวกรโครงการ
ไกลกันแค่ไหน CONSOL ช่วยให้การสั่งซื้อเป็นเรื่องง่าย

สั่งวัสดุเยอะแค่ไหน CONSOL ช่วยตามให้ง่ายนิดเดียว

สั่งวัสดุมากแค่ไหน CONSOL ช่วยรายงานปริมาณให้ทันที
CONSOL ช่วยฝ่ายสำนักงาน

จัดซื้อ บัญชี

CONSOL ช่วยฝ่ายบริหาร

ผู้บริหาร